Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

i virksomheden jettemaibrithlaursen.dkJeg respekterer dit privatliv og gør mig umage for at beskytte dine data. Jeg indsamler derfor ikke data om dig uden dit samtykke og vil aldrig misbruge dine data eller videregive dine oplysninger uden dit samtykke. Jeg behandler kun de personoplysninger som er nødvendige for at levere dig mine ydelser.Personoplysninger

I virksomheden ”jettemaibrithlaursen.dk” indhentes de nødvendige personlige oplysninger. Formålet er – ud fra klientens egne helbredsoplysninger og andre konkrete personoplysninger – at kunne identificere og behandle klienten med at kunne dokumentere den gennemførte behandling.


Beskrivelse af kategorier af anvendte personoplysninger

Følgende personlige oplysninger efterspørges:Almindelige oplysninger

Navn

Evt. Stilling/arbejdsvilkår

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse


Følsomme oplysninger

Årsag og baggrund for henvendelseSamtykkeerklæring

Denne indhentes enten skriftligt eller mundtligt

Ved booking bekræfter klienten at have læst og accepteret information om behandling af personoplysninger.

Behandlingen af ”Almindelige personoplysninger” kræver informeret samtykke(”mundtligt eller skriftligt indforstået”), mens behandlingen af ”Følsomme personoplysninger” kræver et udtrykkeligt samtykke(”frivilligt, specifikt og informeret viljestilkendegivelse”). ”Stiltiende” eller ”indirekte” samtykke er ikke gældende.

Personen har ret til at trække sit samtykke tilbage.

Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for fremtiden, og får ikke virkning for de oplysninger, som tidligere er behandlet baseret på klientens samtykke.Den dataansvarlige:


Jette Maibrith Laursen

Tofteager 6

Udsholt

3230 Græsted


Databehandlere:


Jette Maibrith Laursen

Tofteager 6

Udsholt

3230 Græsted


Videregivelse af personlige oplysninger

Personlige oplysninger videregives aldrig til 3. part, uden klientens udtrykkelige skriftlige samtykke, medmindre særlovgivning siger noget andet.

Klienten har ret til at få udleveret de oplysninger, som personen selv har tilvejebragt, eller at få dem videresendt til en anden dataansvarlig i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.


Opbevaring af personlige oplysninger

Der findes ingen personoplysninger udskrevet på papir.

Jette benytter bærbar pc. Alle oplysninger vedr. klienter er arkiveret hos ovenstående databehandlere.


Tidsfrister for sletning

Oplysninger, hvor sidste aktive dato er mere end 5 år gammel, destrueres på betryggende måde.

Jeg bevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt. Så snart personoplysningerne ikke længere har nogen relevans, sletter jeg dem. Har du haft et forløb hos mig, sletter jeg først dine oplysninger efter 6 måneder – for at kunne besvare eventuelle spørgsmål fra dig til forløbet.

Af hensyn til bogføringsloven opbevares alle faktureringsoplysninger i 5 år.Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 3. maj 2023